فروش انواع کود پاییزه در تبریز

فروش انواع کود پاییزه در تبریز، اصفهان، شیراز، کرمان، خراسان، مازندران، کردستان و اقصی نقاط ایران برای تقویت مزارعه و باغات بمنظور افزایش درصد فروت ست، مقاومت درختان در تنشهای زمستانه و بهاره ( سرما زدگی ) جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به درختان و همچنین افزایش باروری زمین کشاورزی و افزایش محصول باغات انجام میشود. میزان و نحوه مصرف کودها بر اساس نوع کشت و میزان باردهی تعیین می شود. لذا مشاوره با کارشناسان مجرب بازدهی قابل توجهی را بدنبال دارد. کودهای پاییزه بصورت گرانول، محلول پاشی، چال و … مصرف می شود.

تعریفی از کود

ماده معدنی، بیولوژیک و یا آلی که دارای عناصر غذایی باشد. این مواد باعث حاصلخیزی خاک می شوند. بهبود عملکرد کمی و کیفی محصولات زراعی را بدنبال دارند.

کودها انواع مختلفی دارند. اما بطور کلی به 4 دسته تقسیم میشوند:

 • کود عالی ( کود ارگانیک )
 • کود شیمیایی
 • کود بیولوژیک ( کود زیستی )
 • نانو کودها

کود آلی ( کود ارگانیک )

کود آلی ( کود ارگانیک )

کود هایی که منشا طبیعی دارند.
کودهای حیوانی: به موادی که از محل نگهداری حیوانات بدست می آید اطلاق می شود. از فاکتورهای کود حیوانی مرغوب پوسیده بودن و کم بودن بذر علف می باشد. تجزیه کود در خاک با تهویه، حرارت و رطوبت مناسب خاک می باشد. این عوامل از طریق انجام عملیات مناسب زراعی تامین می شوند. پس در نتیجه کود حیوانی بایدکاملاً پوسیده، پوک و نرم باشد.
کودهای گیاهی: استفاده از گیاهان،کمپوست، گیالوش، خاکبرگ،ورمی کولایت،پرلایت و خزه اسفاگنوم برای حاصلخیزی خاک می باشد.

کود شیمیایی

کود شیمیایی

موادی که عناصر پر مصرف یا کم مصرف گیاه به نسبتهای خاص دارا باشند اطلاق میشود. ازجمله کودهای شیمیایی ازت ،فسفر،پتاس، گوگرد، کلسیم و منیزیم، کودهای مخلوط، و عناصر کم مصرف می باشد.از جمله مزایای استفاده از کودهای شیمیایی رفع نیازهای موردی به عناصر خاص گیاه می باشد.

کود بیولوژیک ( کود زیستی )

کود بیولوژیک ( کود زیستی )

نسل جدیدی از کود های می باشند. میکرو ارگانیسم های مفیدی که در تغذیه گیاهان نقش همزیستی دارند. به تثیبت و جذب بهتر عناصر خاک کمک میکنند. درواقع مواد حاصل‌خیزکننده‌ای که دارای تعداد کافی از یک یا چند گونه از میکروارگانیسم‌های سودمند خاکزی هستند. آنها قادرند عناصر غذایی خاک را در یک فرآیند زیستی تبدیل به مواد مغذی کنند. مواد مغذی همچون ویتامینها و دیگر مواد معدنی را به ریشه خاک میرساند. مصرف کودهای زیستی کم هزینه تر هستند. در اکوسیستم آلودگی به وجود نمی‌آورد. کودهای زیستی مواد نگه‌دارندهٔ میکروارگانیزم‌های سودمند خاک می‌باشند.از جمله قارچها، کرمها،باکترهای فعال از این دسته می باشند.

نانو کودها

نانو کودها

نانو کودها از فناوری نانو به عنوان ابزاری جهت همزمان کردن رهاسازی عناصرغذایی کودهای فسفاته و نیتروژنه با جذب آن ها به وسیله گیاه و ممانعت از برهم کنش عناصر غذایی با خاک، میکروارگانیسم ها ، آب و هوا استفاده می کند.

مزایای استفاده از نانو کودها افزایش کارایی مصرف عناصر غذایی ،کاهش سمیت خاک ،به حداقل رساندن اثرات منفی ناشی از مصرف کودها و کاهش تعد دفعات کاربرد کود می باشد. به علاوه استفاده از این مواد به دلیل بهبود تهویه و شنکنندگی خاک و همچنین جلوگیری از فرسایش خاک باعث ارتقای شرایط خاک برای کشت محصولات زراعی نیز می گردد.

زمان بندی مصرف کودها

زمان بندی مصرف کودها

كودها در دو زمان قبل يا همزمان كاشت (پايه) و پس از رويش (سرك) مصرف می گردد. عواملی مانند نوع و مرحله رشد گياه، نوع كود و آب و هوای منطقه زمان كود پاشی را مشخص می كند.

بیشتر بدانیم  فروش کود کشاورزی برنج ارزان قیمت

کود را قبل از کاشت یا بعد از کاشت به گیاه می دهند. کودی را که قبل از کاشت کود پیش کاشتی و کودی بعد از کاشت کود سرک گویند.
کود ی که در خاک حرکت نکند و نتوان آن را در آب حل کرد ، آن کود را قبل از کاشت به خاک می دهند. کودهایی که به میزان کمی در آب محلول هستند را نمی توان پس از کاشت به خاک داد.

زمان مصرف کود :

 • قبل از شخم: کودهای آلی و معدنی
 • قبل یا همزمان با کشت: کودهای پایه
 • پس از کشت: سرک

مثلاً کودهای فسفره در خاک حرکت نکرده و به سرعت در خاک تثبیت می شوند. کودهای فسفره را نمی توان در سطح خاک و یا از طریق آبیاری به محیط فعالیت ریشه رسانید. چراکه فسفر داده شده در خاک سطحی تثبیت میگردد. ضمن اینکه فسفر به ناحیه توسعه ریشه نخواهد رسید. میزان محلول بودن و حرکت کود فسفره در خاک بسیار محدود است. می بایستی کودهای فسفره را قبل از کاشت به خاک داد. آنها را باید مستقیماً در ناحیه توسعه ریشه قرار داد.

کودی را که بعد از کاشت به خاک می دهند کود سرک گویند. دادن کود سرک در مواردی معمول است که کود به سرعت از خاک شسته می شود. چنانچه تمامی عناصر مورد نظر قبل از کاشت به خاک داده شود، قسمت اعظم آن شسته خواهد شد. در این شرایط قسمتی از کود را قبل از کاشت می دهند. بقیه را در نیمه اول فصل رشد، در زمان شروع رشد سریع گیاه به محصول می دهند.

مصرف کود سرک بیشتر در مورد کود نیتروژن مرسوم است. در شرایطی که نیتروژن شسته می شود و یا خطر دنیتریفیکاسیون وجود دارد. غالباً 25 تا حداکثر 50 درصد از کل نیتروژن مصرفی را قبل از کشت و بقیه را به صورت سرک به مزرعه می دهند. مقدار کود نیتروژن پیش کاشتی به مقدار نیتروژن موجود در لایه 20 تا 30 سانتیمتری خاک دارد.

زمان مصرف کود :

انواع روش های کود دهی

 • روش تزریقی
 • روش پراکندن
 • روش نواری
 • روش کناری
 • کودپاشی همراه آب آبیاری
 • محلول پاشی کود

کودهای پائیزه

کودهای پائیزه

در فصل پاییز هنوز فعالیت های رویشی و زایشی (برای فصل آتی) و ذخیره سازی مواد به پایان نرسیده است. با توجه به نوع درخت و منطقه باید دوره و میزان آبیاری در پاییز به گونه ای باشد که، تغلیظ شیره درختان ، تحمل سرمای زمستانه درختان و آماده سازی آنها برای خواب زمستانه به درستی انجام شود. کوددهی و محلول پاشی بعد از برداشت ، مقاومت جوانه های گل را به سرمای زمستانه و بهاره افزایش می دهد.

چون بعد از برداشت هنوز رشد درخت ادامه دارد، بنابر این در صورت عدم آبیاری درخت با تنش مواجه میشود. همچنین نمیتواند ذخیره سازی مناسبی داشته باشد. همینطور درصورت عدم آبیاری تغلیظ شیره درختان و آماده سازی آنها برای خواب و سپری کردن زمستان با مشکلاتی همراه خواهد بود.

عناصر مورد استفاده ترکیبی از ازت، روی و بر می باشد. استفاده از ترکیبات آمینو اسیدها و عصاره جلبک نیز بسیار توصیه می شود. شرکتهای مختلف محصولات متنوعی را در این خصوص تولید کرده اند. فروت ست ها ، کلاته ها، اورگانامین ها از این دست می باشند.

ترکیبات کود پاییزه

کود پاییزه، نوعی کود شیمیایی است که برای رشد بهتر و توسعه قوی‌تر گیاهان در فصل پاییز استفاده می‌شود. این کود به دلیل داشتن ترکیبات مختلفی که به گیاهان ارائه می‌دهد، می‌تواند بهبود کیفیت و میزان عملکرد محصولات کشاورزی را افزایش دهد. در این مقاله، ترکیبات اصلی کود پاییزه و اثرات آن بر رشد و توسعه گیاهان بررسی می‌شود.

بیشتر بدانیم  قیمت عرضه کود کامل ترکیبی

ترکیبات کود پاییزه:

 1. نیتروژن: نیتروژن یکی از ترکیبات اصلی کود پاییزه است که برای رشد سریع و بهتر گیاهان در فصل پاییز اساسی است. این ترکیب باعث افزایش سرعت رشد گیاهان، بهبود کیفیت محصول و توسعه برگ‌های سبز و ساقه‌های قوی می‌شود.
 2. فسفر: فسفر به عنوان یکی از عناصر مهم برای توسعه سلول‌های گیاهی و بهبود ریشه‌ها شناخته می‌شود. این ترکیب به طور کلی برای افزایش توانایی گیاه در جذب آب و عناصر غذایی از خاک کاربرد دارد و باعث افزایش سطح برگ‌ها و روند رشد سریع گیاهان می‌شود.
 3. پتاسیم: پتاسیم باعث تنظیم فعالیت سلول‌های گیاهی و رشد ریشه و ساقه می‌شود. این ترکیب همچنین باعث بهبود مقاومت گیاه در برابر تنش‌های محیطی مانند خشکی و گرما می‌شود.

زمان مصرف کودهای پائیزه

عناصر غذایی با محلول پاشی بعد از برداشت جذب سرشاخه ها و جوانه های گل می شود. محلول پاشی غلظت این عناصر را در درخت بالا می برند. هرچه میزان عناصر غذایی جوانه ها و سرشاخه ها بیشتر باشد، مقاومت آنها نسبت به سرما افزایش می یابد.علاوه بر آن محلول پاشی بعد از برداشت در تغذیه فصل رشد درخت موثر است.

بهترین زمان برای بالا بردن ذخیره مواد غذایی مرحله بعد از برداشت است که قسمت اعظم عناصر غذایی از طریق جذب توسط ریشه و محلول پاشی در جوانه ها و شاخه ها ذخیره می شود.

فروش انواع کود پاییزه و زمانبندی مصرف آن

زمان مصرف کود فسفات تریپل

کود فسفات تریپل یکی از نوعی کودهای شیمیایی است که از سه ماده شیمیایی پرفسفات آمونیوم، پرفسفات سدیم و پرفسفات کلسیم تشکیل شده است. این کود به دلیل داشتن حجم بالا از فسفر، در رشد و تکامل گیاهان نقش بسیار مهمی دارد. در حالی که کود فسفات تریپل از مواردی است که به عنوان یک کود پاییزه شناخته می شود، زمان دقیق مصرف آن بسته به نوع کشت و محصول مورد نظر متفاوت است.

برای محصولاتی مانند گندم، جو و سایر محصولات زراعی، بهتر است که کود فسفات تریپل در فصل پاییز به زمین افزوده شود. زیرا در این زمان، خاک هنوز گرم است و ریشه های گیاهان می توانند به راحتی به فسفر دسترسی پیدا کنند. همچنین، این کود می تواند برای محصولاتی مانند سیب زمینی و گیاهان رویشی هم به صورت پاییزی استفاده شود.

به طور کلی، برای تعیین زمان مصرف کود فسفات تریپل باید به نوع کشت و محصول مورد نظر، خاک و شرایط اقلیمی منطقه توجه کرد. با این حال، در بسیاری از موارد، استفاده از کود فسفات تریپل در فصل پاییز برای بسیاری از محصولات زراعی و باغی، توصیه می شود. در هر صورت، پیش از استفاده از هر نوع کود شیمیایی، بهتر است با مشاوران کشاورزی و متخصصان حوزه کشاورزی مشورت کنید تا بتوانید از بهترین روش ها برای کشت و رشد محصول خود استفاده کنید.

فروش انواع کود پاییزه

فروش انواع کود پاییزه

فروش انواع کود پاییزه یکی از مهمترین مراحل در زراعت و باغبانی است. پاییز زمانی است که گیاهان نسبت به فصل های دیگر بیشتر به کمک مواد مغذی نیاز دارند تا بتوانند به درستی رشد کنند و در برابر سرمای زمستان مقاومت نشان دهند. برای این منظور، مزارع و باغات نیاز به کود پاییزه دارند که با ترکیب مناسب از مواد مغذی، گیاهان را برای فصل سرما آماده کند.

کود دهی پاییزه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. تولید بیشتر محصول و مقاومت بالا در تنشهای زمستانه از مزایای کود دهی در پائئیز است. کودهای حاوی بور، روی نیتروژن، جلبک و امینو اسیدها برای محصولات باغی توصیه می شود. کودها عموماً بصورت محلول پاشی مصرف می شوند. بعد از برداشت محصول استفاده میشود. جهت تهیه کودهای پائیزه می توانید از طریق راههای ارتباطی که در این صفحه درج شده اقدام فرمائید.

بیشتر بدانیم  کود کشاورزی ارومیه با پائین ترین قیمت

قیمت کود پاییزه

کود پاییزه، یک نوع کود شیمیایی است که در فصل پاییز برای تقویت رشد و برداشت بهتر محصولات کشاورزی استفاده می‌شود. این کود شامل ترکیباتی است که نیازهای گیاه را در فصل پاییز برآورده می‌کند و به گیاهان کمک می‌کند تا در زمستان بهتر بتوانند مقابل سرما و شرایط نامساعد دیگر مقاومت کنند.

قیمت کود پاییزه به وابستگی به مارک و کیفیت کود، تعداد بسته‌بندی‌ها و وزن آن‌ها، محل خرید و فروش، شرایط بازار و نوسانات قیمت در بازار کشاورزی متفاوت است. با این حال، به طور کلی می‌توان گفت که قیمت کود پاییزه در مقایسه با دیگر نوع کودها کمتر است.

برای خرید و فروش انواع کود پاییزه، بهتر است با دقت به انتخاب نوع کود مناسب و مطابق با نیازهای گیاهان بپردازید. همچنین بهتر است که قبل از خرید، با تحقیق در بازار و مقایسه قیمت‌های مختلف، بهترین گزینه را برای خود انتخاب کنید.

 خرید کود

خرید کود

خرید کود از مراکز مختلفی در دسترس است، اما خرید کود مناسب و با کیفیت می تواند برای بهبود عملکرد گیاهان و در نتیجه افزایش عملکرد محصولات کشاورزی بسیار مهم باشد. برای خرید کود، ابتدا باید نوع کود مناسب برای گیاهان خود را شناخته و سپس به دنبال مراکز فروش کود با کیفیت و قیمت مناسب باشید.

در ایران، مراکز مختلفی برای فروش کود وجود دارد که می توانید از آنها خرید کنید. همچنین، خرید آنلاین کود از سایت های معتبر و با سابقه نیز می تواند گزینه ای مناسب باشد. قبل از خرید کود، بهتر است با تحقیق و مطالعه در مورد نوع و میزان کود مورد نیاز گیاهان خود، به انتخاب مناسب تر و خرید بهتری دست یابید.

همچنین، بهتر است از کودهای معتبر و با برند معروف خرید کنید و از کودهای بدون برند و شایعاتی خودداری کنید، زیرا این کودها ممکن است باعث آلودگی خاک و گیاهان شوند و به جای افزایش عملکرد محصولات، باعث کاهش آنها شوند. به طور کلی، خرید کود مناسب و با کیفیت می تواند از عوامل مهمی برای افزایش عملکرد محصولات کشاورزی باشد.

خرید کود باغی

خرید کود باغی برای باغداران و کشاورزان یکی از مهمترین فعالیت‌هایی است که برای تولید محصولات با کیفیت و مطابق با استانداردهای بین‌المللی باید انجام شود. کودهای باغی از مواد طبیعی یا شیمیایی تهیه می‌شوند و برای تغذیه و رشد گیاهان، افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات استفاده می‌شوند.

برای خرید کود باغی و فروش انواع کود پاییزه، ابتدا باید نوع محصول و نیازهای گیاهان را بشناسید و سپس نوع کود مناسب را انتخاب کنید. نوع کود به نیازهای گیاهان، خاک و اقلیم منطقه متفاوت است. بهترین روش برای انتخاب کود، مشاوره با کارشناسان کشاورزی و باغداری است که با توجه به شرایط محیطی و خاکی شما، نوع کود مناسب را توصیه می‌کنند.

همچنین برای فروش انواع کود پاییزه، می‌توانید به فروشگاه‌های کشاورزی و باغبانی مراجعه کنید و از محصولات موجود در آنجا استفاده کنید. همچنین با جستجوی اینترنتی می‌توانید فروشندگان کود باغی را پیدا کنید و با مقایسه قیمت و کیفیت محصولات، انتخاب بهتری داشته باشید.

مراقبت از گیاهان و کشت محصولات با کیفیت و بیماری‌زا و علف‌های هرز بسیار مهم است و استفاده از کود باغی در این راه بسیار کمک‌کننده است. به همین دلیل، خرید کود باغی از اهمیت بالایی برخوردار است و باید با دقت و شناخت کامل نیازهای گیاهان، نوع کود مناسب را انتخاب کرد.

Rate this post

Originally posted 2019-10-09 10:12:01.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما