خانه / کود کشاورزی / انواع کود پاییزه در تبریز / فروش انواع کود پاییزه در تبریز

فروش انواع کود پاییزه در تبریز

فروش انواع کود پاییزه در تبریز، اصفهان، شیراز، کرمان، خراسان، مازندران، کردستان و اقصی نقاط ایران برای تقویت مزارعه و باغات بمنظور افزایش درصد فروت ست، مقاومت درختان در تنشهای زمستانه و بهاره ( سرما زدگی ) جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به درختان و همچنین افزایش باروری زمین کشاورزی و افزایش محصول باغات انجام میشود. میزان و نحوه مصرف کودها بر اساس نوع کشت و میزان باردهی تعیین می شود. لذا مشاوره با کارشناسان مجرب بازدهی قابل توجهی را بدنبال دارد. کودهای پاییزه بصورت گرانول، محلول پاشی، چال و … مصرف می شود.

تعریفی از کود

تعریفی از کود

ماده معدنی، بیولوژیک و یا آلی که دارای عناصر غذایی باشد. این مواد باعث حاصلخیزی خاک می شوند. بهبود عملکرد کمی و کیفی محصولات زراعی را بدنبال دارند.

کودها انواع مختلفی دارند. اما بطور کلی به ۴ دسته تقسیم میشوند:

 • کود عالی ( کود ارگانیک )
 • کود شیمیایی
 • کود بیولوژیک ( کود زیستی )
 • نانو کودها

کود عالی ( کود ارگانیک )

کود عالی

کود هایی که منشا طبیعی دارند.
کودهای حیوانی: به موادی که از محل نگهداری حیوانات بدست می آید اطلاق می شود. از فاکتورهای کود حیوانی مرغوب پوسیده بودن و کم بودن بذر علف می باشد. تجزیه کود در خاک با تهویه، حرارت و رطوبت مناسب خاک می باشد. این عوامل از طریق انجام عملیات مناسب زراعی تامین می شوند. پس در نتیجه کود حیوانی بایدکاملاً پوسیده، پوک و نرم باشد.
کودهای گیاهی: استفاده از گیاهان،کمپوست، گیالوش، خاکبرگ،ورمی کولایت،پرلایت و خزه اسفاگنوم برای حاصلخیزی خاک می باشد.

کود شیمیایی

کود شیمیایی

موادی که عناصر پر مصرف یا کم مصرف گیاه به نسبتهای خاص دارا باشند اطلاق میشود. ازجمله کودهای شیمیایی ازت ،فسفر،پتاس، گوگرد، کلسیم و منیزیم، کودهای مخلوط، و عناصر کم مصرف می باشد.از جمله مزایای استفاده از کودهای شیمیایی رفع نیازهای موردی به عناصر خاص گیاه می باشد.

کود بیولوژیک ( کود زیستی )

کود بیولوژیک

نسل جدیدی از کود های می باشند. میکرو ارگانیسم های مفیدی که در تغذیه گیاهان نقش همزیستی دارند. به تثیبت و جذب بهتر عناصر خاک کمک میکنند. درواقع مواد حاصل‌خیزکننده‌ای که دارای تعداد کافی از یک یا چند گونه از میکروارگانیسم‌های سودمند خاکزی هستند. آنها قادرند عناصر غذایی خاک را در یک فرآیند زیستی تبدیل به مواد مغذی کنند. مواد مغذی همچون ویتامینها و دیگر مواد معدنی را به ریشه خاک میرساند. مصرف کودهای زیستی کم هزینه تر هستند. در اکوسیستم آلودگی به وجود نمی‌آورد. کودهای زیستی مواد نگه‌دارندهٔ میکروارگانیزم‌های سودمند خاک می‌باشند.از جمله قارچها، کرمها،باکترهای فعال از این دسته می باشند.

نانو کودها

نانو کود

نانو کودها از فناوری نانو به عنوان ابزاری جهت همزمان کردن رهاسازی عناصرغذایی کودهای فسفاته و نیتروژنه با جذب آن ها به وسیله گیاه و ممانعت از برهم کنش عناصر غذایی با خاک، میکروارگانیسم ها ، آب و هوا استفاده می کند.

مزایای استفاده از نانو کودها افزایش کارایی مصرف عناصر غذایی ،کاهش سمیت خاک ،به حداقل رساندن اثرات منفی ناشی از مصرف کودها و کاهش تعد دفعات کاربرد کود می باشد. به علاوه استفاده از این مواد به دلیل بهبود تهویه و شنکنندگی خاک و همچنین جلوگیری از فرسایش خاک باعث ارتقای شرایط خاک برای کشت محصولات زراعی نیز می گردد.

زمان بندی مصرف کودها

كودها در دو زمان قبل يا همزمان كاشت (پايه) و پس از رويش (سرك) مصرف می گردد. عواملی مانند نوع و مرحله رشد گياه، نوع كود و آب و هوای منطقه زمان كود پاشی را مشخص می كند.

زمان مصرف کود :

 • قبل از شخم: کودهای آلی و معدنی
 • قبل یا همزمان با کشت: کودهای پایه
 • پس از کشت: سرک

کود را قبل از کاشت یا بعد از کاشت به گیاه می دهند. کودی را که قبل از کاشت کود پیش کاشتی و کودی بعد از کاشت کود سرک گویند.
کود ی که در خاک حرکت نکند و نتوان آن را در آب حل کرد ، آن کود را قبل از کاشت به خاک می دهند. کودهایی که به میزان کمی در آب محلول هستند را نمی توان پس از کاشت به خاک داد.

مثلاً کودهای فسفره در خاک حرکت نکرده و به سرعت در خاک تثبیت می شوند. کودهای فسفره را نمی توان در سطح خاک و یا از طریق آبیاری به محیط فعالیت ریشه رسانید. چراکه فسفر داده شده در خاک سطحی تثبیت میگردد. ضمن اینکه فسفر به ناحیه توسعه ریشه نخواهد رسید. میزان محلول بودن و حرکت کود فسفره در خاک بسیار محدود است. می بایستی کودهای فسفره را قبل از کاشت به خاک داد. آنها را باید مستقیماً در ناحیه توسعه ریشه قرار داد.

کودی را که بعد از کاشت به خاک می دهند کود سرک گویند. دادن کود سرک در مواردی معمول است که کود به سرعت از خاک شسته می شود. چنانچه تمامی عناصر مورد نظر قبل از کاشت به خاک داده شود، قسمت اعظم آن شسته خواهد شد. در این شرایط قسمتی از کود را قبل از کاشت می دهند. بقیه را در نیمه اول فصل رشد، در زمان شروع رشد سریع گیاه به محصول می دهند.

مصرف کود سرک بیشتر در مورد کود نیتروژن مرسوم است. در شرایطی که نیتروژن شسته می شود و یا خطر دنیتریفیکاسیون وجود دارد. غالباً ۲۵ تا حداکثر ۵۰ درصد از کل نیتروژن مصرفی را قبل از کشت و بقیه را به صورت سرک به مزرعه می دهند. مقدار کود نیتروژن پیش کاشتی به مقدار نیتروژن موجود در لایه ۲۰ تا ۳۰ سانتیمتری خاک دارد.

انواع روش های کود دهی

انواع روش های کود دهی

 • روش تزریقی
 • روش پراکندن
 • روش نواری
 • روش کناری
 • کودپاشی همراه آب آبیاری
 • محلول پاشی کود

کودهای پائیزه

زمان مصرف کودهای پائیزه

در فصل پاییز هنوز فعالیت های رویشی و زایشی (برای فصل آتی) و ذخیره سازی مواد به پایان نرسیده است. با توجه به نوع درخت و منطقه باید دوره و میزان آبیاری در پاییز به گونه ای باشد که، تغلیظ شیره درختان ، تحمل سرمای زمستانه درختان و آماده سازی آنها برای خواب زمستانه به درستی انجام شود. کوددهی و محلول پاشی بعد از برداشت ، مقاومت جوانه های گل را به سرمای زمستانه و بهاره افزایش می دهد.

چون بعد از برداشت هنوز رشد درخت ادامه دارد، بنابر این در صورت عدم آبیاری درخت با تنش مواجه میشود. همچنین نمیتواند ذخیره سازی مناسبی داشته باشد. همینطور درصورت عدم آبیاری تغلیظ شیره درختان و آماده سازی آنها برای خواب و سپری کردن زمستان با مشکلاتی همراه خواهد بود.

عناصر مورد استفاده ترکیبی از ازت، روی و بر می باشد. استفاده از ترکیبات آمینو اسیدها و عصاره جلبک نیز بسیار توصیه می شود. شرکتهای مختلف محصولات متنوعی را در این خصوص تولید کرده اند. فروت ست ها ، کلاته ها، اورگانامین ها از این دست می باشند.

زمان مصرف کودهای پائیزه

عناصر غذایی با محلول پاشی بعد از برداشت جذب سرشاخه ها و جوانه های گل می شود. محلول پاشی غلظت این عناصر را در درخت بالا می برند. هرچه میزان عناصر غذایی جوانه ها و سرشاخه ها بیشتر باشد، مقاومت آنها نسبت به سرما افزایش می یابد.علاوه بر آن محلول پاشی بعد از برداشت در تغذیه فصل رشد درخت موثر است.

بهترین زمان برای بالا بردن ذخیره مواد غذایی مرحله بعد از برداشت است که قسمت اعظم عناصر غذایی از طریق جذب توسط ریشه و محلول پاشی در جوانه ها و شاخه ها ذخیره می شود.

فروش انواع کود پاییزه

خرید کود

کود دهی پاییزه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. تولید بیشتر محصول و مقاومت بالا در تنشهای زمستانه از مزایای کود دهی در پائئیز است. کودهای حاوی بور، روی نیتروژن، جلبک و امینو اسیدها برای محصولات باغی توصیه می شود. کودها عموماً بصورت محلول پاشی مصرف می شوند. بعد از برداشت محصول استفاده میشود. جهت تهیه کودهای پائیزه می توانید از طریق راههای ارتباطی که در این صفحه درج شده اقدام فرمائید.

جهت خرید و فروش این محصول میتوانید با ما در ارتباط باشید:
واحد فروش
راه های ارتباطی:
شماره موبایل: 09129732636
آدرس کانال: elisakod_ir@
آدرس صفحه: elisakod.ir@
پست الکترونیکی: elisakodir@gmail.com

مطلب پیشنهادی

صادرات انواع کود اوره داخلی مرغوب

کود اوره یکی از ملزومات اساسی در بخش کشاورزی باغداری به شمار می رود و هر ساله کشاورزان برای بهبود فرایند تولید خود از این کود استفاده می نمایند. کود اوره تحت عنوان برندهای مختلفی چه داخلی و چه خارجی در اختیار کشاورزان قرار می گیرد. کود اوره داخلی که در بازار موجود است دارای مرغوبیت بسیار زیاد و قیمتی مناسب تر نسبت به محصولات مشابه خارجی است.

کود فروشی